8 зонова клемна шина ENGO ECB08M230

223.00 лв.

Описание

ECB08M230

Клемна шина

Клемна шина, предназначена за управление на подово отопление (8 зони). Позволява удобно свързване на жични регулатори на температурата и задвижки. Има вграден модул за управление на отоплителното устройство и помпената система. ECB08M230 регулира температурата в помещенията чрез прекъсване или отваряне на потока през отоплителните контури с монтирани в колектора термоелектрически задвижващи механизми, свързани към шината.

 

Характеристики на продукта:

контрол на 8 самостоятелни отоплителни зони
жично свързване на термостати
2 изхода за задвижки за всяка от осемте зони (възможност за свързване на до 6 задвижки за всяка зона)
вграден модул за управление на източника на топлина (контакт без напрежение)
изход за управление на циркулационна помпа
вградена функция за забавяне на стартирането на помпата и котела – 3 минути
пригодена за монтаж на DIN шина
удобни, подвижни клемореди за закрепване на кабели
много тънък корпус

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Захранване 230V AC 50Hz
Макс. натоварване 6(1)A
Изходи Помпа (230V)
Котел (NO/COM)
термоелектрически задвижки (230V)
Размери [мм] 330 x 110 x 36