Проектиране

Фирма Ладжов и Ладжов ЕООД извършва проектиране на :

  • отоплителни инсталации
  • подово лъчисто отопление и охлаждане
  • термични слънчеви инсталации за топла вода и подпомагане на отоплението .
  • климатични инсталации на вода
  • климатични инсталации с директно изпарение на хладилен агент – VRF .
  • вентилационни инсталации
  • кухненски вентилации
  • промишлени вентилационни уредби и средства за обезпрашаване .

Всички проекти са подписани подпечатани от инженер проектант с правоспособност .

При промени в съществуващи инсталации се извършва и заснемане .