Изграждане и монтаж

Добрият монтаж също не е за подценяване . И най-добрата идея може да бъде провалена от некачественият монтаж . Ние знаем това и разполагаме с образовани и квалифицирани специалисти притежаващи документи за правоспособност .

Ладжов и Ладжов извършва :

 • Монтаж на тръбни разводки и трасета за отоплителни и климатични инсталации на вода
 • Монтаж на трасета за климатични инсталации на директно изпарение на хладилен агент  – сплит и мултисплит системи с прилежащите им окабеляване и конденз
 • Монтаж на системи за подово отопление и охлаждане
 • Монтаж на радиатори , лири и вентилаторни конвектори .
 • Монтаж на циркулационни помпи
 • Монтаж на автоматика за управление и мониторинг към ОВК инсталациите
 • Монтаж на климатици , климатични системи и термопомпи
 • Монтаж на пелетни котли , камини и горелки
 • Монтаж на газови котли и горелки
 • Монтаж на нафтови котли и горелки
 • Монтаж на бойлери
 • Монтаж на слънчеви колектори за топла вода .