Общи условия и защита на личните данни

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Ладжов и и Ладжов “ ЕООД , гр. София, ЕИК 175270128, наричано за краткост ТЪРГОВЕЦ, и клиентите, наричани – ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин „www.Ladjov.com“, наричан „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН“.

Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между „Ладжов и Ладжов“ ЕООД (Търговеца) и Потребителите. С посещаването на Електронния магазин, неговото разглеждане и поръчка на продукти Потребителят се съгласява и изцяло приема, и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Условията са задължителни за всички потребители.

„Ладжов и Ладжов“ЕООД е дружество, регистрирано в съответствие със законите на Република България.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Разглеждането на Eлектронния магазин www.Ladjov.com е напълно свободно и е достъпно от всяка една държава.

1.2. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Търговецът предоставя услуги на потребителите си посредством Електронния магазин . Тези условия обвързват всички потребители. С посещаването на Електронния магазин, неговото разглеждане и поръчка на продукти Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Ако лицето не е съгласно с Общите условия ще бъде помолено да не използва Eлектронния магазин.

1.3. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра за съхранение на IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация.

1.4. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.Ladjov.com

не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктите предлагани от Търговеца.

1.5. Процедурата по регистрация на Електронния магазин е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията не е задължителна за пазаруване чрез Електронния магазин. С цел по-лесна и удобна идентификация при повече от една поръчки, Потребителят може да се регистрира в Електронния магазин, като попълни първата си заявка , постави отметка за регистрация и попълни своята парола. По този начин ще има бърз и лесен достъп до всички продукти, които е закупил от Електронния магазин. Регистрацията се извършва чрез имейл на Потребителя и парола. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола и за всички действия, които извършва след идентификация с потребителско име и парола в Електронния магазин. Той може да бъде разглеждан от Потребителите свободно без да е необходима регистрация. Всеки Потребител е длъжен да посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес.

1.6. При регистрация в www.Ladjov.com Потребителят се съгласява доброволно да предостави своя лична информация, необходима за извършване на покупко-продажба на стоки от Електронния магазин. „Ладжов и Ладжов ” ЕООД гарантира, че няма да предоставя данните на Потребителите на трети лица, с изключение на случаите, предвидени в Закона за защита на личните данни.

Лична информация за потребителите:

• Име

• Точен адрес за доставка

• Телефон за контакт

• Имейл адрес

Информация за юридическо лице:

•Наименование на фирмата

•Данни за фирмата – седалище, БУЛСТАТ, идент.номер по ЗДДС,

• Точен адрес за доставка

•Телефон за контакт

•Имейл адрес

Потребителската регистрация може да бъде закрита по всяко време по молба на Потребителя.

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНИТЕ СТОКИ И ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

2.1. Всички стоки публикувани Електронния магазин са посочени с цена в български лев и ДДС.

2.2. „Ладжов и Ладжов” ЕООД не носи отговорност, ако информацията публикувана от производителите на стоките, относно техническите им характеристики е невярна.

2.3. „Ладжов и Ладжов” ЕООД си запазва правото по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, софтуера, услугите и продуктите. Електронният магазин не носи отговорност, ако публикуваната информация не е актуална. Някои от публикуваните продукти може да не са налични в момента. За актуална информация за наличните продукти можете да се свързвате с агентите на Електронния магазин на посочените в сайта телефони или чрез услугата за чат в реално време.

2.4. Всички материали публикувани на Електронния магазин попадат под защита на Закона за авторското право и всяка злоупотреба е наказуема. Абсолютно е забранено копирането, публикуването и публичното разпространение на материалите от Електронния магазин с каквато и да е било обществена или търговска цел, освен след изричното разрешение на управителя на „Ладжов и Ладжов“ ЕООД.

3. ПОРЪЧКА НА СТОКИ

3.1. Електронният магазин приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично.

3.2. Всеки Потребител има право да закупи стока от Електронния магазин на посочената в него цена.

3.3. Потребителят може да направи поръчка в Електронния магазин и без да се регистрира. Необходимо е да предостави еднократно всички лични данни, които се изискват за отразяване на покупко-продажбата. При поръчка без регистрация Потребителят няма да има достъп до историята на своите поръчки.

3.4. Всеки Потребител има право да избере стоката, количеството и начина на плащане, както и вида на доставка. Потребителят е длъжен да заплати в пълен размер цената на стоката обявена на Електронния магазин.

3.5. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.

3.6. Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини: 1. Липса на наличност на поръчаната стока; 2. Неуспешно плащане от страна на Потребителя; 3.7 Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя.

3.8 Несъответствие при комбиниращи се по между си стоки . При този случай наш служител ще се свърже с вас за уточнение по телефона и редакция на вашата поръчка

4. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

4.1. Крайната цена на поръчката представлява сбора от цените на всички поръчани продукти.

4,2 Стойността на доставката ще бъде допълнително добавена в зависимост от предпочитаната от вас куриерска фирма и нейната тарифна ставка.

4.3. Всички цени са в български лев и с включен ДДС.

4.4. „Ладжов и Ладжов” ЕООД има право да променя цените на продуктите посочени на Електронния магазин по свое усмотрение и по всяко време. Фирмата не е задължена предварително да уведомява за това потребителите. При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора.

4.4. При допуснати технически грешки при публикуване на информация в Електронния магазин, „Ладжов и Ладжов” ЕООД има право да откаже изпълнение на договора без да дължи обезщетение на потребителя, освен възстановяване на заплатените от него суми, ако има такива.

4.5. При намаления обявени на Електронния магазин, неактуалните цени се задраскват, а до тях се обявява цената с намалението. Ако е фиксирана дата намалената цена важи до нейното настъпване, а ако липсва крайна дата намалението е до изчерпване на количествата от дадения продукт.

4.6. Начините на плащане са при получаване на продукта от куриера – наложен платеж, по банков път и при посещение на офис на „Ладжов и Ладжов“ ЕООД.

4.7. Всеки Потребител сам избира начина на заплащане на избраната от него стока. Всяка закупена от Потребителя стока следва да бъде заплатена в пълния й паричен размер посочен в Електронния магазин, чрез един от посочените начини на плащане.

5. ДОСТАВКА

5.1. Поръчаните от Вас продукти ще бъдат доставени в най-кратки срокове по Ваш избор от куриерите на Спиди , Транспрес или Еконт.

5.2. Цената на доставката се формира в зависимост от теглото на продукта и времето за доставяне, изчислява се автоматично след избора за плащане на продуктите от кошницата и избора на куриер.

5.3. Стандартната доставка е до 2 работни дни, в случаите на забавяне ще бъдете уведомени от нашите служители .

5.4. Потребителят носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя. Търговецът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

5.5 Стоките изпращани по куриер се застраховат . Потребителят се задължава в момента на получаването внимателно да огледа за транспортни дефекти получената стока .

5.6 Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Търговеца. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Търговецът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока.

5.6. При предаване на стоката потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

5.7. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

5.8. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Потребителя стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, той може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

5.9. Възможна е доставката на продукти извън България. За допълнителна информация се свържете с нас чрез посочените в Електронния магазин телефони или електронна поща

6. ОТКАЗ ОТ СТОКА

6.1. Всеки Потребител има право да се откаже от поръчаната и доставена стока в срок от 14 работни дни от датата на получаване в случай, че тя не е използвана и не е нарушена целостта на опаковката. Съгласно чл. 55 от ЗЗП „Ладжов и Ладжов” ЕООД може да приеме върнатата покупка единствено, ако тя е в оригинална опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

6.2. Транспортните и други разходи ще са за сметка на Потребителя.

7. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

7.1. Търговецът предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката.

7.2. Стоките в Електронния магазин се продават със законната им гаранция, обявена от производителя им. За всеки продаден продукт се издава валидна гаранционна карта (в случаите, в които производителят е осигурил такава. Виж т. 7.1.), включваща условията на гаранцията, данните за стоката и продължителността на гаранцията.

7.3. „Ладжов и Ладжов” ЕООД си запазва правото да откаже гаранционно обслужване на стока, когато: гаранционната карта на продукта е изгубена; е извършен опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително действия от самия Потребител; се установят повреди, причинени от неправилна експлоатация на уреда; е нарушена физическата цялост на изделието.

7.4. В зависимост от вида на закупената техника гаранционното обслужване се поема от „Ладжов и Ладжов” ЕООД или от оторизираните сервизи на партньорите му.

8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. „Ладжов и Ладжов” ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Всички предоставени от Потребителите лични данни са защитени и „Ладжов и Ладжов” ЕООД гарантира, че няма да бъдат разкривани на трети лица. Изключение правят случаите, когато информация се изисква от държавни органи или длъжностни лица, упълномощени със закон да изискват предоставените лични данни.

8.2. С приемането на Общите условия на Електронния магазин Потребителят се съгласява личните му данни да се обработват по електронен път.

8.3 Цели за обработване на личните данни на потребителя :

8.3.1 За обработване на поръчка се използват : Собствено и Фамилно име ,телефон за връзка , и адрес за доставка

8.3.2 За фактуриране се използват :

Информация за физическо лице

• Трите имена

• ЕГН

• Точен адрес за доставка

Информация за юридическо лице:

•Наименование на фирмата

•Данни за фирмата – седалище, БУЛСТАТ, идент.номер по ЗДДС,

8.3.3 За регистриане на гаранционна карта , контрол на качеството на изделията съответния производител и обработка на гаранционни случаи се използват : Две имена , Телефон и адрес на монтажа , както и данните на самото изделие

8.4 Предоставяне на лични данни на трети страни :

8.4.1 Данните за обработка на поръчката се предоставят на куриеската фирма която ще извърши доставката

8.4.2. Данните за фактурата ( Фактурата не е задължителен документ при заплащане на стока с наложен платеж ) се предоставят на счетоводстовото на Ладжов и Ладжов ЕООД и в последствие се регистрира в НАП .

8.4.3. Данните предоставени за обработка на гаранционни карти се предоставят на съоветния производител или вносител , които има изградена система за качество в която гаранционните карти се регистрират . Моля, при интерес попитайте наш служител дали желаното от вас съоръжение попада в такъв регистър . Данните също така се предоставят и при обработка на гаранционни случаи .

8.4.4 Лични данни не се използват извън посочените случаи в точка 8.4.1 , 8.4.2 и 8.4.3 . При необходимост от използването на лични данни извън горепосочените случаи се иска писмено потвърждение от потребителя . Като същия се уведомява за целта на използването на личните данни .

8.5 Срокове за съхранение на личните данни

8.5.1 Данните за обработка на поръчката се съхраняват минимум 2 години от датата на заявката.

8.5.2 Данните за фактурата се съхраняват съгласно разпоредбите на НАП

8.5.3 Данните предоставени за обработка на гаранционни карти се съхраняват съгласно гаранционният срок на изделието + 20 % от времето на гаранционния срок .

8.5.4 Неактивните регистрирани профили в сайта се съхраняват 12 месеца от последната им активност .

8.6. Отказ от обработка на лични данни се допуска при изразяване на желание от страна на потребителя в случаите, когато личните данни не са нужни за коректно изпълняване на неговата поръчка , поръчаната от него стока не подлежи на гаранционен срок или е направил запитване за даден продукт – устно или писмено, без това да налага необходимост от използването на лични данни .

8.7 Право да бъде забравен . Всеки потребител има право да поиска личните му данни да бъдат изтрити, стига това да не нарушава дейностите по гаранционното му обслужване и поддържането на търговска гаранция на поръчаните от него стоки .

9. ИЗМЕНЕНИЯ

9.1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството.

9.2. Търговецът  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Търговецът има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услуги на Потребителя.