Диференциален термостат DT-3

149.00 лв.

Описание

Предназначение:

Диференциалният термостат е предназначен да управлява циркулационните помпи и ел. нагряването на бойлери според разликата между температурите на слънчевия колектор (камината) и бойлера.

 

Технически данни:
  • Широко приложение в слънчеви и отоплителни инсталации, в т.ч. камини с водни ризи (вижте примерни схеми на свързване в „Ръководство за потребителя“ на продукта).
  • Оборудван с два термодатчика LM335, един за бойлера и един за слънчевия колектор (камината).
  • Няма ограничение за дължината на свързващите проводници на термодатчиците.
  • Следи температурата на слънчевия колектор(камината) и на бойлера и при разлика от 2°С до 20°С (зададена от потенциометър) в полза на слънчевия колектор включва циркулационната помпа, до изравняване на двете температури.
  • Когато температурата на слънчевия колектор(камината) е по-ниска от 40°С, работата на помпата не е разрешена.
  • Управлява работата на ел.нагревателите на бойлера (или смесителен вентил), като ги включва при температурата на слънчевият панел по-ниска от 40°С и респективно изключва при по-висока температура от 40°С.
  • Гаранционен срок от 24 месеца.