Преминаване от твърдо гориво към пелети

окомплектовка за преминаване на котли от твърдо  гориво към пелети