Как да избера подходящите за мен солари ?

Първият и основен фактор е колко човека ще използват топлата вода произвеждана от соларите . От това вече се избира големината на необходимият бойлер и броя панели необходими за загряването на този обем вода .

При избора на солар е важно място на което ще бъде поставен колко дълго време ще го грее слънцето и дали ще има нещо което ще го засенчва ( дървета или околни сгради )