Как да избера котел или друг топлинен източник ?

Това зависи от степента на удобство която искате да постигнете , разходите кои сте склонни да отделите за първоначална инвестиция , разходите в процеса на експлоатация . След това вече се подбира най-подходящият топлинен източник спрямо мощността на отоплителната инсталация и избраният тип гориво. В случай че топлинният източник е подбран неправилно и е по малък той няма да може да достави необходимата топлина в най-студените периоди от зимата . В случай че бъде избран по- голям от необходимото котела на твърдо гориво започва да кондензира което води до намаляване на КПД и живота на котела.

Котел или камина да избера ?

Тук ще го разгледаме два под случая :

Котел на твърдо гориво и камина на дърва с водна риза .

Камината в повечето случай е по-евтина от котела , но за разлика от него има по-лошо регулиране на процеса на горене , което води до по-ниско КПД и по големи експолатационни разходи за в бъдеще .

Котел или камина на пелети .

Тук разликата в регулирането на процеса на горене няма . И при водата топлинни източника имате електронно регулиране и почти идентично КПД . Тук съществена разлика представлява размера на бункера за пелети , който при камината е фиксиран а при котела може да бъде според вашите желания и възможности .