Какво е СОР и ЕЕR на климатиците и термопомпите ?

Ефективността на всяка термопомпа и климатик се характеризира основно с два коефициента, който представляват отношение на получената топлинна/студова енергия (отдадена мощност) към вложената електрическа енергия при съответния температурен режим на работа:

– за режим отопление – СОР (Coefficient Of Performance);

– за режим охлаждане – ЕЕR (Energy Efficiency Ratio)

СОР и EER характеризират производителността на хладилната машина в режим отопление или охлаждане или иначе казано от един киловат вложена ел.енергия колко киловата топлинна енергия ще получите . Казано с две думи . Колкото повече толкова по-добре . Колкото е по-висок този коефициент толкова сметката за потребената електроенергия от климатика ще бъде по-малка.

Какво е SCOP ? Това е сезонният коефициент на трансформация за дадени климатични условия . Той се формира на база средните температури през месеците през които вие използвате вашият климатик за отопление.

Какво е SEER ? Това е сезонният коефициент на трансформация за дадени климатични условия . Той се формира на база средните температури през месеците през които вие използвате вашият климатик за охлаждане .

Какво са SCOP и SEER и по какво се различават от COP и EER ?

SCOP и SEER са сезонни коефициенти на COP и EER като те са базирани на средните температури за отоплителния или летния сезон . Като по този начин се дава по ясна представа за ефективността на уреда през целия сезон .