Какво е отоплителната инсталация и какво трябва да знам за нея ?

Отоплителната инсталация е съвкупност от топлинен източник (котел ) , консуматори (радиатори , конвектори или подово отопление) и тръби които ги свързват по между си . Компонентите трябва да бъдат съобразени със сградата и нейните нужди , както и вида на инсталацията и съответната схема на свързване . Преоразмеряването на инсталацията води до ненужно по-голяма инвестиция , също така и в някой случаи до неправилна работа на котела . Най-често това се наблюдава при котли на твърдо гориво .

Намаляването на диаметрите на тръбите води до недостиг на топлина в някой помещения въпреки големите радиатори избрани за тях .

Защо при комшията отоплението работи при мен не ?

При направата на инсталация без предварителен проект от топлотехник . Вие рискувате да компроментирата работата на цялата инсталация заради грешният подбор или инсталация на само един компонент от нея .