8-зонова клемна шина за подово отопление Salus KL08NSB

Описание

Клемна шина KL08NSB позволява бързо и лесно свързване на температурните регулатори и задвижки. KL08NSB е снабден с интегриран модул за управление на помпа и котел.

Захранване 230 V AC 50 Hz
Макс. натоварване 3 A
Изходен сигнал 230 V AC 50 Hz
Размери [mm] 163x85x67

Основни характеристики:

 • Безпотенциален изход за управление на котел
 • Безпотенциален изход за управление на помпа
 • Проектирани за работа с термоелектрически задвижки тип NC и NO (нормално затворени и нормално отворени)
 • Лесен монтаж на кабели по метода PLUG-IN
 • Ясна LED индикация
 • Обезопасяване на кабелите от изтръгване
 • Възможност за свързване на външен часовник
 • Функция NSB – възможност за автоматично намаляване на зададената температура на дневните регулатори VS35 чрез
  програмируемия регулатор VS30 (или друг външен часовник)
 • 8 регулатора с възможност за разделяне на 2 групи по 4 регулатора
 • 1 регулатор може едновременно да управлява до четири термоелектрически задвижки
 • Възможност за разширяване с модул KL04NSB
 • Възможност за свързване на регулатори от серия Expert (напр. RT10 / ERT20 / ERT30 / ERT50 и т.н.
 • Подходящ за монтаж на шина DIN 35 mm
 • Интегрирана защита от претоварване