Инженеринг , монтаж и сервиз

Консултация и проектиране

Много често клиентите казват „ Аз нищо не разбирам!” или са объркани от всичката и разнопосочна информация , която се разпростанява в общественото пространство .

За това ние ви предлагаме услугата консултация със специалист в областта на Отоплението , Вентилaцията и Климатизацията ( инженер топлотехник ) . Който ще се съобрази с вашите нужди и възможности , ще извърши съответните изчисления , и ще изготви подробна оферта с предлагани от нас продукти.

Консултация със специалист на посочен от вас адрес струва 50 лева с ДДС за рамките на град София и 80 лева с ДДС за рамките на София –област . За всички останали региони на страната и света тарифата се определя по индивидуално запитване .

Консултация със специалист в нашият офис струва 30 лева с ДДС . За това вие ще е необходимо да донесете подробен чертеж или скица на сградата или помещенията за , които се бъдат изградени инсталациите или инсталирани съответните съоражения .(например климатици )

Защо е платена ?

За да се проектира правилно вашата инсталация  трябва да се направят съответните изчисления които време и труд .

Забележка : Ако след изготвената от нас оферта вие закупите от нас дадената стока , съоражение и (или) изградим цялостната инсталация . Ние ще ви приспаднем стойността на консултацията .

Проектиране със всички необходими законови документи за дадена отоплителна , вентилационна , климатична инсталация се извършва по съответната тарифа и се предлага като отделна услуга от консултацията със специалист . И се извършва от инженер проектант със съответната проектантска правоспособност . Ние разполагаме с проектант с правоспособност по част ОВК

Изграждане и монтаж

Добрият монтаж също не е за подценяване . И най-добрата идея може да бъде провалена от некачественият монтаж . Ние знаем това и разполагаме с образовани и квалифицирани специалисти притежаващи документи за правоспособност .

Профилактика

Извършваме профилактика на всички съоражения закупени и монтирани от нас .

Сервизна дейност

Дори високо качествените съоражения имат нужда рано или късно ремонт . За това ние извършваме и гаранционни и извън гаранционни ремонтни дейности .  За това  разполагаме с квалифицирани и обучени сервизни специалисти .